เรื่องน่ารู้ : หลอดนางพญาผึ้ง

เรื่องน่ารู้ : หลอดนางพญาผึ้ง
โดยสภาพปกติแล้วผึ้งรังหนึ่งจะประกอบ ด้วยผึ้ง 3 วรรณะคือ ผึ้งตัวผู้ ผึ้งงาน และ ผึ้งนางพญา ผึ้งทั้งหมดจะต้องอยู่รวมตัวกันเป็นสังคม ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวตามธรรมชาติได้ และผึ้งจะขยายพันธุ์ด้วยการแยกรัง

   โดยสภาพปกติแล้วผึ้งรังหนึ่งจะประกอบ ด้วยผึ้ง 3 วรรณะคือ ผึ้งตัวผู้ ผึ้งงาน และ ผึ้งนางพญา ผึ้งทั้งหมดจะต้องอยู่รวมตัวกันเป็นสังคม ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวตามธรรมชาติได้ และผึ้งจะขยายพันธุ์ด้วยการแยกรัง ซึ่งการแยกรังจะเกิดขึ้นภายในรังที่มีอาหารครบสมบูรณ์และมีประชากรหนาแน่นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงจะมีการแยกรังเพื่อขยายพันธุ์ การแยกรังตามธรรมชาติจะได้นางพญาที่ดีเพราะในสถานการณ์ในสภาพที่มีอาหารคือเกสรและน้ำหวานสมบูรณ์ นางพญาที่เกิดมาจะมีความสมบูรณ์ด้วย ในฤดูที่ธรรมชาติมีอาหารสมบูรณ์รังจะแข็งแรงมาก มีผึ้งสนามและผึ้งทํางานในรังตลอดจนตัวอ่อนหนาแน่น การเก็บสะสมอาหารจากธรรมชาติไว้ในรังจึงมีมากด้วย เมื่อสถานการณ์ในรังแออัดและอํานวยผึ้งก็จะสร้างหลอดนางพญาผึ้งขึ้นมาเพื่อจะแยกรังใหม่ต่อไป.
  .

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์