มติเอกฉันท์ ห้ามจัดมหรสพช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.

กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย มีมติเอกฉันท์ ห้ามจัดมหรสพช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ขณะที่ ประเด็นตัดสิทธิคนไม่ไปใช้สิทธิ ให้ทุกฝ่ายไปปรับแก้ถ้อยคำ ก่อนนำกลับมาหารืออีกครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย นัดแรก วันนี้ (19 ก.พ.) มีมติเลือก นายวิทยา ผิวผ่อง เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ก่อนพิจารณาประเด็นที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีข้อโต้แย้ง เริ่มที่ประเด็นการเปิดทางให้สามารถจัดมหรสพระหว่างการหาเสียงได้

นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. เปิดเผย ภายหลังการประชุม ว่า บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยดี ทุกฝ่ายมีท่าทีในการรับฟังเหตุและผล โดยเฉพาะประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม และเบื้องต้นมีมติให้แก้ไขเรื่องที่เปิดให้จัดมหรสพระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยให้กลับไปร่างเดิมของ กรธ. ที่ห้ามจัดมหรสพ ส่วนประเด็นเรื่องตัดสิทธิคนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ควรมีการปรับแก้ โดยให้แต่ละฝ่ายนำไปปรับถ้อยคำ ก่อนนำกลับมาหารืออีกครั้ง

“ไม่กังวลว่าหากมีการแก้แล้วร่างจะถูกคว่ำ หรือ ไม่ได้รับการยอมรับจาก สนช. เพราะ มองว่าจะพยายามทำกฎหมายที่ดีที่สุด เพื่อให้ กกต.ชุดใหม่เข้ามาทำงานได้ง่ายขึ้น” นายศุภชัย กล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ประเด็นการห้ามจัดมหรสพ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบให้แก้ไขกลับไปร่างเดิมของ กรธ. .- สำนักข่าวไทย