บีทีเอสซีมีปัญหาน่าจะเกิดจากระบบสัญญาณ

ตามที่บีทีเอสซีมีปัญหาน่าจะเกิดจากระบบสัญญาณที่ประสบปัญหาการรบกวนจากคลื่นความถี่โทรคมนาคม กสทช. จัดประชุมร่วมกับบีทีเอสซีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวัง ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ 2480MHz-2495MHz สำหรับระบบสัญญาณของตนจากแถบคลื่นความถี่ 2400MHz

ในปัจจุบันเป็นแนวทางระยะยาว TOT จะปิดสถานีฐานโทรศัพท์มือถือจำนวน 2300MHz ตามเส้นทางรถไฟฟ้าชั่วคราวจนกว่า BTS จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง บีทีเอสซีกล่าวว่า บริษัท ตั้งใจที่จะติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารวิทยุใหม่ในระบบสัญญาณรถไฟฟ้าและจะย้ายไปอยู่ในวงแนะนำ NBTC คืนนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา