กรมสรรพากรแนะยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต

กรมสรรพากรแนะผู้เสียภาษียื่น ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อความรวดเร็วในการคืนภาษี
นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 มีผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2560 เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้

ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ ผ่านทาง RD Smart Tax Application ที่ไม่ติดเกณฑ์การตรวจสอบก่อนคืนภาษีและลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักไว้ จะเป็นผู้เสียภาษีกลุ่มแรกที่ได้รับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสรรพากรเริ่มส่งข้อมูลการคืนภาษีให้ธนาคารแล้ว หากผู้เสียภาษีลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักไว้ ธนาคารจะนำเงินคืนภาษีเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป กรมสรรพากรจึงขอรณรงค์ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161.-

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย